گروه نرم افزاری ما می توانیم
جمع آوري اطلاعات سفرها و مسافران به صورت آنلاين و مجتمع

سامانه مدیریت صورت وضعیت برخط کل کشور

جمع آوري اطلاعات سفرها و مسافران به صورت آنلاين و مجتمع

  • مدیرت و نظارت بر عملکرد شرکت ها
  • مدیریت انبار حواله ها و صورت وضعیت ها
  • امکان ثبت وگزارش تخلف شرکتها
  • صدورحواله براي صورت ها
سالها اطلاعات صورت وضعيت مسافري وسفرهاي جاده اي بصورت نيمه مكانيزه و توسط نرم افزارهاي مختلف وبصورت پراكنده جمع آوري ميشد و دراين اثني باتوجه به مراحل پرپيچ وخم اين راه اطلاعات دستخوش خطاهاي ماشين و يا خطاهاي انساني ميگردد و ازطرف دیگرخطاهاي توليدشده درهرمرحله به مراحل بعد منتقل شده كه درخيلي ازمواردبه حذف داده هاي سفر و ياغيرقابل استناد بودن آنها مي انجامد. به همين نحو بسياري ازتخلفات بصورت ناخواسته وگاهی آگاهانه درجاده ها رخ ميدهد. خطاهايي چون استفاده ازناوگان و رانندگان نا معتبر يااستفاده از اوراق جعلي صورت وضعيت و ... كه اين خود علاوه بربروزتخلفات وايجادمشكلاتي درحمل ونقل مسافرباعث خرابي داده هاي مربوط به سفرهاي زميني ودرنهايت ازبين رفتن صحت آمار وارقامي ميگردد كه درتصميم گيري هاي ملي مورداستفاده قرارميگيرد. سامانه مدیریت صورت وضعیت برخط کشور يکي ازپروژه هاي بزرگ ملي درصنعت حمل ونقل ميباشدکه باهمکاري سازمان حمل ونقل کشورخصوصا آقايان مهندس مداح رئيس انفورماتيک، مهندس رحماني، مهندس ابوعلي که با ارائه ی طرح هایی سازنده درطراحي وساخت اين پروژه باماهمکاري هاي لازم رابه عمل آوردندبراي سازمان حمل ونقل کشورطراحي و عملياتي شده است. هدف از راه اندازی این سامانه مكانيزمي است مبتني بروب،تا به صورت برخط مراحل صدورصورت وضعيت مسافري ازابتداي درج اطلاعات اوليه تا تشكيل بانك اطلاعات جامع ازآنراتحت كنترل خوددرآورده وعلاوه بر به دست آوردن اطلاعات آماری دقیق از سفر های انجام شده كنترل هاو نظارت هاي لازم رابرنرم افزارهاي موجودبه عمل آورده وامكانات بروزآوري شده اي دراختيارمجريان و ذينفعان قراردهد.
  • مزایای نرم افزار
صدورحواله براي شرکتهاي مسافربري به صورت آنلاين و مجتمع
جمع آوري اطلاعات سفرها ومسافران به صورت آنلاين و مجتمع
نظارت جامع براي سازمان حمل و نقل کل کشور و ارگانهاي مربوطه
جلوگیری از تخلفات مربوط به ناوگان های غیرمجاز در کشور
جلوگیری از تخلفات مربوط به رانندگان غیرمجاز در کشور
کمک به تصمیم گیری های رفاهی برای مکانهای پرتردد و یا بازه های زمانی خاص
هماهنگی با سیستم پلیس راه کشور برای جلوگیری از ترددهای غیر مجاز
هماهنگی با سامانه ثبت شرکتها برای جلوگیری از شرکت های مسافربری غیر مجاز یا دارای ماده ی ممنوع به فعالیت
گزارشات پويا ودقيق براي سازمان حمل ونقل کل کشوروارگانهاي مربوطه
جمع آوري سيستم هاي قديمي ودستي ازفايلهايdat،text ،xmlوپانچ دستي اطلاعات
ایده وخلاقیت جدیدبرای راحتی کارسازمان حمل ونقل کل کشور،انجمنهای صنفی وشرکتهای مسافربری
دسترسي آسان وسريع براي سازمان،انجمن هاي محترم صنفي وبرنامه نويسان محترم
محيط زيباوآسان براي گزارشگيري ارگانهاي مرتبط
امنيت بسياربالا درصحت اطلاعات وعدم نفوذپذيري سيستم
استفاده ازجدیدترین تکنولوژیهای روز

بر چسب ها
گروه نرم افزاری ما می توانیم
اصفهان، خیابان کاوه، حد فاصل بزرگراه چمران و برج کاوه، ساختمان نوآوران، طبقه دوم، واحد 5، گروه نرم افزاری ما میتوانیم
031-34594780 | 031-34597024 | 031-34597023 031-34593638
info@wecanco.ir
logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری ما می توانیم می باشد . RSS